Lokalhistorier - Artikler - Blade - Foredrag - Møder


Folkemøde. 2023...... Dines Bogø .......Webmaster: Dines Bogø
Folkemødet flytter fra 2022


Udsendt: 1. april 2021

Siden 2011 har der været afholdt "Folkemøde" i Allinge på Bornholm.

Arrangement, der altid er i juni måned er oprindelig inspireret af et tilsvarende møde på Gotland i Sverige. Over 10.000 mennesker deltog det første år og det var langt over det forventede, så man gentog succesen i årene efter.

Dragør - Dines Bogø

Daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder var blevet begejstret for arrangementet på Gotland og han begyndte med stor iver at tale for et lignende arrangement i Danmark.

Samme år søgte Bornholms Regionskommune om støtte til afholdelse af en politik-festival på Bornholm. Det blev begyndelsen til et formelt samarbejde.Folkemødet i 2019


Det seneste år deltog mere end 10 gange så mange som ved starten i 2011. Mange andre byer i Danmark har kigget med interesse på arrangementet og håbet, at man på en eller anden måde kunne flytte mødet netop til deres område.

Formået med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Bl.a. ved erhvervslivet møder politikere fra Folketing, Regioner, Kommuner og EU.

Ofte har der været talt om, at "Bornholm" lå lidt "langt væk" og man kunne ikke så lige tage bilen eller toget til mødet.

Flere byer på Fyn har slået til lyd for, at det ville være naturligt, at flytte mødet til et sted midt i landet.

Dragør - Dines Bogø

Bestyrelsen for Folkemødet, der er stærkt knyttet til Bornholms Regionskommune, så ikke med glæde på forslag om, at skifte by hvert år således, at alle områder i Danmark fik glæde af arrangementet.Slut med Allinge


Folketingets partier har alle insisteret på, at man vil afprøve modellen med skift af byer. Fra Bornholms side har man argumenteret med, at de har hele organisationen og erfaringen, men den viden kan jo flyttes.

Næste Folkemøde afholdes igen på Bornholm i juni 2021.

2020 blev som bekendt aflyst, men man har allerede antydet kraftigt, hvor mødet skal holdes i 2022.Bogø m.fl.


Så i 2022 vil Folkemødet foregå på Bogø syd for Sjælland. Her har man en stor kostskole, navigationsskole, idrætsefterskole og store sommerhusområder, hvor der er mulighed indkvartering.

Hele øen vil blive involveret og Bogø Kro vil opleve en ny storhedstid.

Afstand til Møn via dæmning og til Sydsjælland via Farøbroerne vil bevirke, at man kan sikre, at der er indkvarteringsmulighed nok i nabolaget.

Dragør - Dines Bogø

Møderne vil foregå på hele Bogø, men de vil ofte være koncentreret omkring øens hovedfærdselsåre "Bogø Hovedgade".

Den gamle Bogø Mølle vil blive Folkemødets vartegn.

Færgefarten fra Bogø til Falster vil blive kraftigt udvidet. Færgen Grønært vil blive indsat til støtte for færgen Ida, der normalt klarer transporten til/fra Stubbekøbing.Sydamager?


Bestyrelsen for Folkemødet vil ikke afsløre, hvor mødet holdes i 2023, men som man kan regne ud, er det nok ikke på Bornholm eller i området ved Møn / Bogø.

Uden at foregribe begivenhederne, kan man vel antyde, at politikerne og arrangørerne har haft kig på en by, der ligger tæt på Danmarks største lufthavn, hvor der også er mange hoteller.

Et område med atomsfære og historie og hvor man lokalt ved, hvordan man arrangerer det praktiske i forbindelse med større begivenheder.

Dragør - Dines Bogø