Lokalhistorier - Artikler - Blade - Foredrag - Møder
Lodstårnet, Dragør Lokalhistoriske Forening, Dines Bogø
2008. Lodstårn opført 1912.Kontingent:

Rest 2021 inkl. 2022:

Enkeltmedlem 150 kr.
Familie 200 kr.

Konto:
0586 0000118420

MobilePay Kassereren:CVR: 37531537


. Dines Bogø . Gadekæret, Hovedgaden, Store Magleby, Dragør Lokalhistoriske Forening, Dines Bogø
Gadekæret i Store Magleby mellem Hovedgaden og Nordre Kinkelgade.

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier.

Disse kan have form at nedskrevne beretninger, fotos, levende billeder, interviews og samtaler med lokale personer samt andet materiale, der kan belyse lokalsamfundets udvikling og liv i fortid og nutid.

Foreningen har endvidere til formål at støtte udgivelsen af bøger, hæfter og lignende med lokalhistorisk indhold.

Desuden at opfordre og medvirke til, at der bliver nedskrevet beretninger og artikler om områdets lokalhistorie med fornøden billedmæssig dokumentation.


. Dines Bogø . Dragør Lokalhistoriske Forening, Dines Bogø
Dragør By 1999.

Foreningen samarbejder med de øvrige lokalhistoriske foreninger på Amager. Info til nye medlemmer 25 års jubilæum Mail til Bestyrelsen Se vedtægter her Folkemødet til Dragør? EU-regler om registrering